Tvoj prejav ako zážitok pre iných!

Buď sám sebou a budú si ťa pamätať!

Vystupovanie a prezentovanie na verejnosti (public speaking) patrí medzi najdôležitejšie formy komunikácie. Prejav pred publikom môže byť nevšedným dialógom, vďaka ktorému si získaš svojich poslucháčov. Ovládať umenie verejného vystupovania je dôležité, pretože vďaka nemu vieš ľudí nielen informovať, ale aj presvedčiť a motivovať! Inými slovami chytiť za srdce :).

Ciele tréningu

Čo získaš, ak sa na Confero prihlásiš?

Sebavedomie

Neporovnávaj sa! Si jedinečný a aj ty máš čo povedať! Na Confere objavíš cestu k zdravému sebavedomiu, ktoré na teba niekde čaká. Dozvieš sa, ako zvládať trému a ako ju využiť vo svoj prospech.

Profesionalita

Nielen obsah, ale aj forma. Tvoj prejav a prezentácia stoja na týchto dvoch základných  pilieroch. Jeden bez druhého neobstojí. Na Confere sa naučíš, ako si poradiť s obsahom i formou tvojho prejavu.

Autentickosť

Byť autentický znamená správať sa v súlade so svojimi postojmi a hovoriť v súlade so svojím temperamentom.  Na Confere uvidíš, ako môžeš svoj vlastný štýl naplno využiť a zostať autentickým.

Pre koho je Confero určené?

Úplne pre každého! Prečo? Pretože majstrami komunikácie nemusia byť len mimoriadne osobnosti ako napríklad Cicero, Steve Jobs či Martin Luther King. Pravdou je, že ovládanie komunikačných a prezentačných zručností môže byť užitočné pre všetkých, pretože na rôznych úrovniach komunikujeme (viac či menej úspešne) denno-denne všetci. Nezáleží na tom, aký máš vek a čo robíš, vedieť komunikovať, rečniť alebo prezentovať pred publikom je schopnosť, vďaka ktorej si získaš ľudí a ľahšie dosiahneš svoj cieľ.

Confero odporúčame nielen team leadrom, riaditeľom firiem, manažérom, politikom, lektorom alebo učiteľom, ale aj právnikom, lekárom, programátorom, podnikateľom, študentom a ďalším… Skrátka všetkým, ktorí chcú zlepšiť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, ale aj tým, ktorí majú z vystupovania na verejnosti obavy a myslia si, že nie sú dobrí rečníci. Stáva sa totiž aj to, že najviac majú čo povedať tí, čo si to o sebe vôbec nemyslia.

Moji obľúbení klienti

Naučíš sa hovoriť pútavo a sebaisto!