Od malých úprav až po veľké veci

Vytvorte príležitosť na to, aby sa zmeny vo vašej firme či škole zakorenili, rástli a silneli!

Vhodné aj ako teambuilding!

Medzi najžiadanejšie kompetencie na trhu práce patria tzv. „mäkké zručnosti“, medzi ktoré zaraďujeme aj verbálne či neverbálne komunikačné zručnostiPrekvapivé však je, že pri komunikácii zohráva svoju úlohu len v 7 %-tách samotný obsah komunikácie, až 55 % neverbálna komunikácia (reč tela, mimika, gestá, očný kontakt, postoj…) a až 38 % paralingvistická komunikácia (práca s hlasom, rýchlosť reči, energia v hlase…). Confero vo vašej firme alebo škole je preto tou najlepšou príležitosťou, aby sa vaši ľudia zlepšili v komunikačných a prezentačných zručnostiach, našli v jej zložkách ten správny balans a urobili zmeny, ktoré pomôžu rásť nielen im osobne, ale aj vašej firme či škole.

 

Na Confere sa naučia:

 • profesionálne a zároveň autenticky vystupovať pred publikom,
 • pripraviť si logický a zreteľný obsah svojho prejavu,
 • vhodne reagovať na otázky a námietky z publika,
 • robiť power pointové prezentácie v súlade s najnovšími trendmi,
 • čo najviac priblížiť k poslucháčom a  získať si ich pozornosť,
 • pripraviť si a ovládať princípy presvedčivej reči,
 • efektívne zapájať do prejavu neverbálnu komunikáciu ako postoj, gestá a mimiku,
 • dať a prijať spätnú väzbu,
 • ovládať trému,
 • komunikovať s radosťou, pútavo a sebaisto.

Ovládnutie týchto zručností prinesie benefity pre firmu či školu, pretože zamestnanec:

 • dosahuje väčšie kariérne úspechy, ktoré posúvajú dopredu aj vašu firmu či školu,
 • vie svojmu (obchodnému) partnerovi či klientovi jasne a zreteľne komunikovať svoju víziu, projektový alebo biznis zámer,
 • dokáže reagovať aj na nepríjemné otázky a nenechá sa vyviesť z miery,
 • vďaka power pointu si vie získať (a nie odradiť) ľudí na svoju stranu,
 • dokáže si získať dôveru klienta či (obchodného) partnera,
 • vie klienta či (obchodného) partnera presvedčiť,
 • rozvíja svoje líderské schopnosti,
 • dobrý pocit z vykonanej práce, je spokojný a nadšený pre to, čo robí.

Kľúčoví ľudia

Pomôžte zlepšiť komunikačné a prezentačné zručnosti vašich zamestnancov nielen v kľúčových pozíciách.

Učitelia a študenti

Nielen učitelia, ale aj študenti potrebujú ovládať umenie vystupovania a prezentovanie pred publikom.

Konferencia

Moja prednáška na vašom podujatí o komunikačných a prezentačných zručnostiach.

Ponuka a cena