Získať to, čo chcem ja, znamená pomôcť druhým získať to, čo chcú oni!

Kto som a prečo pomáham iným zlepšiť rečnícky prejav a prezentovanie.

 

Volám sa Andrea Božeková a verím, že ovládať umenie komunikácie – vedieť hovoriť, ale aj počúvať – pomáha človeku budovať mosty, podporovať integráciu a stretnutie, a tak obohacovať nielen seba, ale aj spoločnosť.

Preto inšpirujem ľudí, ktorých láka otvorenosť a nie izolácia. Pomáham druhým premeniť svoje myšlienky na výnimočný príbeh, vďaka ktorému dosiahnu svoj cieľ. Ukazujem jednoduché a účinné riešenia, ako zlepšiť komunikačno-prezentačné zručnosti.

Absolvovala som:

 • štúdium na zahraničných univerzitách v Taliansku a Nemecku,
 • intenzívny kurz zameraný na rozvoj líderských schopností v prestížnej Mendoza College of Business na University of Notre Dame v USA,
 • výskumné a vzdelávacie pobyty v USA, Taliansku, Poľsku a Maďarsku,
 • vedenie kurzov doma i na zahraničných univerzitách v Chorvátsku a Macedónsku,
 • letné školy v Taliansku a Poľsku zamerané na rozvoj líderských a komunikačných zručností.

Mám za sebou:

 • pozíciu mentorky v oblasti vzdelávania aj v centre podpory učiteľov
 • dlhoročné skúsenosti s komunikovaním a prezentovaním pred publikom v slovenskom, anglickom a talianskom jazyku,
 • členstvo v celosvetovej rečníckej organizácii Toastmasters International,
 • viacero tréningov a školení v oblasti komunikačných, prezentačných a líderských zručností,
 • skúsenosti s organizáciou a vedením kurzov nielen doma, ale aj v zahraničí,
 • dlhoročnú prax s jazykovými a štylistickými korektúrami.